องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
 
 
   
 
 
โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ 1 คัน  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน
ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
……………………………….
ด้วยเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้
1.เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
2.ระบบเครื่องยนต์ดีเซล แบบเซ็นเตอร์ไดเร็คอินเจคชั่น 4 สูบ 4 จังหวะ สูบตั้ง ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า อัตรารอบ 2,600 รอบต่อนาที
3.ระบบส่งกำลัง มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 8 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง 8 เกียร์ มีล็อกเพลาท้าย (Differential Lock)
4.ระบบพวงมาลัยเป็นไฮดรอลิกสมบูรณ์แบบ (Hydrostatic)
5.ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแช่ในน้ำมัน
6.ระบบไฮดรอลิก ความดันระบบไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า 1,800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว แขนยกเครื่องมือแบบ 3 จุด ตามมาตรฐาน SAE เบอร์ 2
7. ใบมีดดันหน้า
8. ผานพรวน DP264L, DH267L
อุปกรณ์ประจำรถ
1. หนังสือคู่มือการใช้งานรถและรับบริการ 1 เล่ม
2. รับประกันการใช้งานตามปกติเป็นเวลา 1 ปี
3. จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อก่อนรับเงิน
เป็นราคากลางจำนวนเงิน 1,400,000.-บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน-) โดยวิธีสอบราคานั้น

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองเสนอราคาและผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคาด้วย กำหนดยื่นซองสอบราคา
ณ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ในระหว่าง วันที่ 26 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2552 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. และ
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอเมืองกำแพงเพชร ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร (ห้องหลวงพ่อคูณ) ในวันที่ 9 กันยายน 2552 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น. และ
กำหนดเปิดซองเสนอราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอเมืองกำแพงเพชร ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร (ห้องหลวงพ่อคูณ) ในวันที่ 10 กันยายน 2552 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 3,000 บาท ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ในระหว่าง วันที่ 26 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5573-6246 ต่อ 25 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552


( นายมานัตย์ ทองแจ่ม )
นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ส.ค. 2552 เวลา 07.07 น. โดย คุณ พรสวรรค์ สกุณาทวงษ์

ผู้เข้าชม 1735 ท่าน