หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
 
 
   
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) [ 13 พ.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]ปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ [ 7 พ.ค. 2562 ]ปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ [ 7 พ.ค. 2562 ]ปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ [ 7 พ.ค. 2562 ]ปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ [ 7 พ.ค. 2562 ]

  (1)