หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจประจำปี พ.ศ.2562 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจประจำปี พ.ศ.2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานผลวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
  (1)