หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
 
 
   


 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 [ 6 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 [ 6 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 10 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 6 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 16 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 94  
 
  (1)