หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
 
 
 
 
   
 
  สถานที่ติดต่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
      187 หมู่ที่ 3 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
      เบอร์โทรศัพท์ : 055-856-518
      โทรสาร : 055-856-519
 
 
  การยื่นคำขอเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาติต่าง ๆ เกี่ยวกับอาคาร  
  การขอต่ออายุใบอนุญาติก่อสร้างอาคาร  
  การขอรับรองการก่อสร้างอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร  
  การขอใบแทนอนุญาติหรือในแทนรับรอง  
  คำขอโอนอนุญาติฯ ตามแบบ ข.8  
         
         
         
         
         
 
   
   
   
   
 

ดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว
    
 

วัดโพธิ์เตี้ย